Norway

Norway's FlagI Norge er aktiviteten i hovedsak avhengig av interesserte enkeltpersoner. Det har vært flere konferanser om temaet, de to første var i Molde på initiativ av Geir Fredriksen.

Activities in Norway depend mainly on a number of interested individuals. There have been two congresses, the first was held in Molden, initiated by Geir Fredriksen. More recently seminars have been held in Tromsø.

Aktiviteter:

Oslo

Marit Borg og Siri Blesvik med i et EU finansiert prosjekt om å lage en utdanning for folk med egenerfaring med psykisk lidelse, så deres kunnskap om hva som hjelper og hvordan hjelpen best kan gis kommer dem som trenger hjelp til gode.

I prosjektet deltar representanter for seks europeiske land, også Intervoice medlemmene: Mervyn Morris fra Birmingham, Harrie van Haster og Sandra Escher fra Nederland og Alain Topor fra Sverige. Prosjektet kalles EX- IN (experienced involvement) og det er også å fine på en norsk websidehttp://www.hio.no/content/view/full/55055 .

Marit Borg and Siri Blesvik are involved in a European Union funded project, which involves users in training professionals about user perspectives. It is a project involving six countries and also includes INTERVOICE members, Mervyn Morris from Birmingham and Harrie van Haaster & Sandra Escher from Holland. Alain Topor from Sweden is also involved. The project is called EX-IN there is also a Nowegian site dedicated to the project Prosjekt brukermedvirkning (EX-IN)

Molden

Geir Fredriksen har skrevet en bok om psykodrama arbeid med folks som hører stemmer. Bokproduksjonen er i avslutningsfasen.

Geir Fredriksen is pubblishing a book on his psycho-drama work with people who hear voices

Tromsø

I Stavanger og Tromsø arbeides det også med ulike tilnærminger til stemmehøring

Tromsø (a city above the polar circle in nothern Norway) has had a self help group for people who hear voices, since autumn 2005. The group has been facilitated by psykiatric nurses Heidi susann Emaus and Anne Martha Kalhovde. They initiated this work in Tromsø after having visited HVN-groups in Manchester and Deptford in the UK. With financial help from the Norwegian Health and Rehabilitation Association and the Psychiatric Centre for Tromsø and the region, they have had a one-year-project called “Å høre stemmer” (Hearing voices).

They have arranged two Hearing voices seminars where both voice hearers, relatives and professionals give lectures and participate. Sandra Escher and Ami Ronitz were their first lecturers.

They also have a hearing voices website with a web based self help group. Mental Helse (the Mental health consumers organization in Tromsø) has taken over the responsibility of the website. Please visit the site at at www.romforstemmer.no

Information provided by Anne Martha Kalhovde projektmanager “Å høre stemmer”

Links and Publications

Oversettelse ”The Voice Inside” foreligger på norsk med tittelen ”Stemmer fra innsiden”, og kan fåes ved henvendelse til Psykiatisk Opplysningsfond, Breigaten 21, 4013, Norway. http://www.psykopp.no

Annen litteratur om stemmehøring på norsk, svensk eller dansk:

Haram, Annbjørg (2004): Dialogens kraft. Universitetsforlaget; Oslo

Jaer, Esben B-J.(2004): En stemme for mye – en observatør. Hertervig Forlag: Stavanger

Mellemstrand, Vegard (2003): Åpen. Hertevig forlag; Stavanger

Romme, Marius & Sandra Escher (2002) Förstå och hantera röster- en vägledning för dem som arbetar med rösthörare. FoU-enheten Psykiatrin Södra. Roksfôrbundet för Social och Mental Hälsa.

Romme,Marius & Sandra Escher (2003); Giv stemmerne mening : metoder i arbejdet med stemmehørere. Århus : Systime

www.romforstemmer.no

www.hearingvoices.no

Kontakt

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Latest News

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.